Većini ljudi su uobičajeno poznati glavni motorički simptomi Parkinsonove bolesti,nazvane po engleskom liječniku i geologu sir Jamesu Parkinsonu, koji ju je još 1871. godine opisao u svojoj antologijskoj studiji ”An essay on the shaking palsy”. Ova je bolest jedan od najčešćih poremećaja pokreta, u početku karakterizirana jednostranim tremorom (dominantno u mirovanju), ukočenošću (rigorom), usporenošću (bradikinezijom) […]

Read More

Jedan od simptoma starenja je i slabljenje sluha. Uho je organ koji je protkan sitnim krvnim žilama i sve promjene koje zahvaćaju sitne krvne žile odražavaju se također i na uho. Kod starih ljudi imamo akutne i kronične probleme s ušima. Česte su akutne i kronične upale uha, kao i promjene na unutarnjem uhu koje […]

Read More

  • Facebook
  • Twitter