OSOBNA ASISTENCIJA

Usluge asistencije osobama s invaliditetom ostvaruju se u suradnji s udrugama osoba s invaliditetom i udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom.

Postupak za priznavanje prava na uslugu osobne asistencije pokreće se na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

Na zahtjev stranke postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje usluge osobne asistencije koji se podnosi Hrvatskom zavodu za socijalni rad nadležnom prema mjestu prebivališta ili prijavljenom boravištu stranke.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • Nalaz i mišljenje tijela vještačenja – ukoliko netko od korisnika nema važeći Nalaz i mišljenje tijela vještačenja, odnosno nema utvrđen stupanj invaliditetamora dostaviti noviju medicinsku dokumentaciju kojom će biti upućen na ZOSI radi vještačenja,
 • Barthelov indeks – potreban za osobe s tjelesnim oštećenjem i isključivo od specijaliste, ne može biti od obiteljskog liječnika,
 • preslika osobne iskaznice,
 • potvrda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) o statusu osobe s invaliditetom sukladno zakonu kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom – samo ako u Nalazu i mišljenju ne piše da je osoba s invaliditetom,
 • dokaz o visini inozemnih prihoda, ukoliko ostvaruje prihode iz inozemstva.

Zahtjev možete pronaći na: https://socskrb.hr/obrasci/  pod naslovom Obrasci za socijalne usluge ili OVDJE.

Usluga osobne asistencije osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i osobama s intelektualnim i mentalnim oštećenjima

Korisnici usluge osobnog asistenta su osobe s tjelesnim oštećenjem kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju, gluhoslijepe osobe s dodatnim poteškoćama kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju, slijepe osobe s dodatnim poteškoćama kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju, gluhe osobe s dodatnim poteškoćama kojima je nužno potrebna praktična pomoć u samozbrinjavanju te osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima.

Usluga osobne asistencije obuhvaća:

 • osobnu brigu (higijena – pranje zubi, umivanje, tuširanje, kupanje, pranje kose, češljanje, rezanje noktiju itd; pomoć pri ustajanju iz kreveta i odlasku u krevet; odijevanje i svlačenje; pomoć pri obavljanju fizioloških potreba; pomoć pri hranjenju i piću; pripremanje obroka; davanje lijekova i slično)
 • pomoć pri sitnim kućanskim poslovima (pospremanje stola, papira, knjiga, časopisa, dodavanje pomagala, pri listanju knjige, pisanju, održavanju prostorije i slično)
 • obavljanje kupovine
 • pomoć pri fizičkim potrebama (transfer krevet – kolica, pomoć pri kretanju, pomoć pri telefoniranju)
 • obavljanje administrativnih poslova – odlazak liječniku (uputnice, doznake, recepti), odlazak u banku, poštu, dostava i podizanje razne dokumentacije
 • pomoć pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije
 • pratnju i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima.Za početak pružanja usluge osobne asistencije pri Spiritus OS potrebno je:
  1. ispuniti prijavnicu koja se nalazi niže u tekstu,
  2. dostaviti rješenje Zavoda za socijalni rad o pravu na osobnu asistenciju,
  3. dostaviti Barthelov indeks (ne stariji od 6 mjeseci),
  4. dostaviti osobnu iskaznicu,
  5. dostaviti nalaz i mišljenje tijela vještačenja.Osim toga potrebno je i pročitati Pravilnik o pružanju usluge osobne asistencije Spiritus OS koji se nalazi OVDJE