I ja želim biti volonter !

Vaše ime i prezime (obavezno)

Datum i godina rođenja (obavezno)

Vaša adresa prebivališta (obavezno)

Vaša stručna sprema? (obavezno)

Kao volonter volio/la bih da me se uključi u slijedeće aktivnosti (pobliže pojasni koje te aktivnosti zanimaju npr. administracija, direktan rad s korisnicima, radne akcije itd.)

Što Vas je motiviralo da se prijavite za volontiranje?

Vaš E-mail (obavezno)

Kontakt broj (obavezno)