SOS telefon napokon počinje s radom

Osijek- nakon dužeg vremena čekanja na odobrenje od strane nadležnog pružatelja telekomunikacijskih usluga, udruga Spiritus OS je napokon pokrenula prvi besplatni telefon za osobe treće životne dobi i članove njihovih obitelji. Navedeni projekt se održava u sklopu trogodišnjeg programa “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružau udruge”(za razdoblje od 2017. do 2020. godine) te je financiran od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Od današnjeg dana će se moći pozivom na besplatni broj 0800 91 83 ostvariti pravo na besplatnu pravnu i savjetodavnu pomoć te pružiti psihosocijalna podrška osobama treće živtone dobi i njihovim obiteljima. Važno je za napomenuti kako je cilj ovoga projekta uvesti novinu  pružanje socijalnih usluga, a to je mogućnost korisnika da se besplatno jave za korištenje usluga budući da im se na ovaj način osigurava anonimnost i vrši prevencija daljnje socijalne stigmatizacije koju nosi sa sobom starost.

0 thoughts on “SOS telefon napokon počinje s radom”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *